Для учнів

                                                 Декларація прав і обов’язків ліцеїстів та педагогів КНВК №129 «ГЛАС»

ПРАВА ЛІЦЕЇСТІВ

 1. Право на інтелектуальну та емоційну незалежність.
 2. Право на допомогу.
 3. Право на апеляцію з приводу оцінювання знань.
 4. Право на участь в науково-дослідницькій, пошуковій роботі, олімпіадах, творчих конкурсах, змаганнях
 5. Право балотуватися в органи ліцейського самоврядування.
 6. Право створювати різноманітні творчі об’єднання та клуби за інтересами.

ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕЇСТІВ

 1. Виконувати вимоги ліцейського статусу.
 2. Дотримуватися кодексу ліцеїстів.
 3. Самовдосконалюватись, наполегливо оволодівати всією системою знань, передбачених навчальними програмами.
 4. Бути активними, цілеспрямованими, визнавати і сприймати буття інших
 5. Мати високу громадську свідомість, сформовану систему цінностей та поглядів на світ.

В ліцеї не дозволяється:

І.    Щодо дотримання внутрішньо-ліцейського режиму.

 1. Порушувати діловий стиль одягу під час перебування в ліцеї.
 2. Порушувати норми санітарного режиму ліцею.
 3. Псувати майно навчального закладу (приміщення, меблі, підручники та посібники).
 4. Нехтувати правилами поведінки в їдальні: голосно розмовляти, утворювати черги, залишати посуд на столах.
 5. Приносити вибухонебезпечні, отруйні та вогненебезпечні речовини.
 6. Палити та вживати алкогольні напої.

ІІ.  Учбова діяльність.

 1. Запізнюватися на уроки, ліцейські заходи та невчасно з’являтися на початок занять.
 2. Пропускати заняття та факультативи без поважної причини.
 3. Невчасне складання повторних атестацій.
 4. Перехід у наступний клас без відпрацювання навчальної та трудової практики.
 5. Нехтувати виконанням домашніх завдань та систематичним веденням щоденника.
 6. Мати рейтингові результати у навчанні нижче «8» балів.

ІІІ.  Дозвілля.

 1. Байдуже ставитися до підготовки та організації масових ліцейських заходів.
 2. З’являтися на ліцейські, розважальні заходи з сторонніми особами, порушувати правила внутрішньоліцейського режиму.
 3. Використовувати ненормативну лексику у спілкуванні.

ІV. Спілкування.

 1. Виявлення нетактовного, неделікатного ставлення до учасників навчально-виховного процесу.
 2. Вживати ненормативну та сленгову лексику.
 3. Виявляти неповагу, байдужість до ліцеїстів, зокрема, молодших за віком.
 4. Допускати спілкування, що може зашкодити або образити будь-якого учасника навчально-виховного процесу.
 5. Нечемна, груба поведінка.

         В разі порушення єдиних ліцейських вимог питання про перебування учнів в ліцеї вирішується педагогічним колективом.