Дотримання мовного законодавства

Мова освітнього процесу

«Відповідно до Конституції, Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова»

 

В освітньому процесі КЛ №129 використовується виключно державна мова України – українська.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  • За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

СТАТУТ Криворізького ліцею №129

Загальні положення 

1.15. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.