Правила поведінки здобувача освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради Криворізького ліцею №129

(протокол №1 від 31.08.2022)

В разі порушення єдиних ліцейських вимог питання про перебування учнів в ліцеї вирішується педагогічним колективом.