Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку

Тема експериментальної роботи

«Створення оптимальних умов щодо розвитку особистості в умовах інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»

(обласний рівень) (НАКАЗ)

Термін проведення експерименту: 01.09.2015 – 31.08.2021 н.р.

Концептуальні положення

Об’єкт  дослідження: Навчально-виховний процес у КНВК № 129 «ГЛАС»

Предмет дослідження: Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес в системі роботи Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 «Гімназія – ліцей академічного спрямування».

Завдання дослідження: Проаналізувати наукову літературу з проблеми, визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес; Провести розробку та апробацію діагностичної бази щодо ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти учасниками проекту, характеру її інтегрування у навчально-виховний процес, особливостей становлення стійких моделей соціально-відповідальної поведінки особистості як інтегрованого показника її розвитку; Взяти участь у створенні «банку інновацій в інтересах сталого розвитку», що сприятиме максимальній інтеграції змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, об’єднанню когнітивної, емоційно-вольової та вчинкової складової діяльності; Запровадити гнучку систему організації навчально-виховного процесу на засадах інтеграції змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку, створити умови для впровадження неперервної освіти для сталого розвитку в навчальному закладі; Розробити та впровадити модель школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства; Підготувати педагогів навчально-виховного комплексу до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи корпоративної освіти педагогів на рівні навчального закладу, участь у системі курсової підготовки, додаткових тематичних курсах інноваційної освітньої діяльності на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку; розробки та апробації інтегрованих дисциплін та курсів за вибором з аспектами сталого розвитку, сучасних засобів навчання і навчально-методичних матеріалів для викладання основ сталого розвитку;

Прогнозований результат: підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів; запровадження педагогічних стратегій та  інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес;

Призначення наукового проекту

Науковий проект покликаний створити інноваційну модель інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес;  забезпечити умови для формування ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

Науково-методичне забезпечення

            Визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, розробити показники ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти учасниками проекту, створити та впровадити модель школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприятимуть формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.

Соціально-психологічне забезпечення

Для якісної організації здійснення експериментальної діяльності, визначення експериментальної та контрольної груп учасників експерименту, проводиться  діагностика готовності педагогічного колективу, батьків та ліцеїстів до реалізації дослідно-експериментальної роботи.

Результати впровадженої роботи

Стратегічна мета розвитку нашого освітнього закладу – створення умов для функціонування збагаченого освітнього середовища, що забезпечить розвиток конкурентоздатної особистості. Водночас ми дбаємо про збереження та зміцнення здоров’я учнів шляхом якісних змін в організації освітнього простору ліцею

Результатом цілеспрямованої роботи педагогічного колективу над обласним науково-методичним проектом «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» є створення умов для формування ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку всіма учасниками навчально-виховного процесу.

З метою формування готовності учнів до активної екологічної діяльності, формування основ глобального екологічного мислення, виховання екологічної культури  та готовності визнати відповідальність за стан власного здоров’я, було проведено ряд заходів. Серед яких   загальноліцейський  проект «Вивчення екологічного стану класних кімнат». Працюючи над проектом, учні вивчили рівень радіаційного фону, рівень шуму в класних приміщеннях, виміряли значення магнітної індукції зовнішнього магнітного поля, дослідити рівень вібрації в класних кімнатах. Крім того, робота над проектом дала можливість дітям переконатися у взаємозв’язку стану здоров’я людини та середовища його існування, на основі оцінки відповідності класної кімнати санітарно-гігієнічним нормам температури і вологості повітря, режиму вентиляції, організації природнього та штучного освітлення; валеологічної оцінки інтер’єру шкільних приміщень. Ліцеїсти познайомилися із методиками  якісних та кількісних показників екологічного стану середовища, навчитися використовувати отримані знання для подальшого проектування рішення екологічної проблеми. До участі у проекті було залучено батьків, роль яких полягала в тому, щоб підтримати прагнення дітей до створення екологічно комфортнх класних кімнат, враховуючи вибір матеріалу для ремонту та благоустрою приміщень. З результатами дослідження проекту було ознайомлено громадськість, яка займається благодійною підтримкою школи. Головним показником формування екологічної свідомості ліцеїстів можна вважати ініціативу учнів ліцею «Збережемо озеро Солоне!», яка мала на меті не тільки організацію заходів щодо збереження унікальної екосистеми озера Солоне, але й реформування екологічної культури кожної людини, залучення громадськості до проблем охорони навколишнього  середовища. Слоган вказаного проекту: «Хто, якщо не ми!»  Ініціативна група учнів 10 -т1 класу організували інформаційну роботу з ліцеїстами про існуючу проблему (відео презентація, вікторина «Чи знаєш ти рослин та тварин свого краю», гра «Як сортувати сміття), залучили до ініціативи мешканців  мікрорайону (розповсюдження флаєрів, розміщення інформаційних об’яв), організували екодесант-звільнення берегів озера від сміття, встановили партнерські зв’язки із підприємством з переробки «Чисте місто» для транспортування та подальшої переробки сміття, створили відеоролик про проект (https://www.youtube.com/watch?v=NXXkOl7GMSs) та розмістили його в інтернеті.

Участь у міжнародних проектах сприяє розвитку творчих здібностей учнів, знайомству із культурою інших країн, налагодженню педагогічного,  культурологічного, творчого діалогу між учасниками навчально-виховного процесу.  За час реалізації експериментальної роботи вчитель фізики Голобородько В.А. взяла участь у тренінгу в рамках проекту «Школа енергії» за підтримки «Німецького товариства міжнародного співробітництва» (GIZ), за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини. Учитель географії Рузанова Ольга Петрівна та учні ліцею Петрина Володимир, Муравльов Андрій, Проволоцький Роман, Хомуха Юлія виграли грант на участь у літній міжнародній академії  «MINT», яка проходила у м. Київ на базі Гете-Інституту в Україні; учениця ліцею Хомуха Юлія стала фіналістом конкурсу «Молодь дебатує», що проводився  за підтримки Гете-Інституту в України.

Завдання, запропоновані в  національній освітній концепції «Нова українська школа», передбачають в рамках формування принципово нової системи безперервної освіти «постійне оновлення, індивідуалізацію попиту і можливостей його задоволення». При цьому ключовою характеристикою такої освіти стає не тільки передача знань і технологій, а й формування творчих компетентностей, готовності до перенавчання», «уміння навчатися протягом усього життя, обирати, оновлювати, професійний шлях». Саме з такою стратегічною метою з червня 2016 року на базі ліцею було створено авторську школу програмування та інформаційних технологій, в роботі якої взяли участь 44 учні на чолі з заслуженим вчителем України вчителем інформатики УФМЛ Скляр І. В., кандидатом фізико-математичних наук викладачем Митної Академії (м. Дніпро) Буланим О. П., заслуженим вчителем України заступником директора КПНЛ № 145 (м. Київ) Федоровим Л. А.; заступником директора ліцею інформаційних технологій (м. Дніпро) Малоіван І. Є. та вчителем інформатики ліцею Єгоровою М. Е.

В сучасній системі освіти надважливу роль відіграє вчитель. Для забезпечення умов для його професійного та культурного зростання в закладі постійно працює Корпоративний університет (внутрішня система безперервної педагогічної освіти), план роботи якого постійно оновлюється та наповнюється новим змістом відповідно до програми експериментальної роботи.