Аксіосфера


Тема експериментальної роботи

«Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей»

(обласний рівень) (НАКАЗ)

Термін проведення експерименту: (2013/2020 н.р.)

Концептуальні положення

Об’єкт  дослідження:  освітній процес КНВК № 129 «Гімназія – ліцей академічного спрямування».

Предмет дослідження: духовна складова освітнього процесу, що реалізується  в своїй специфіці у всіх видах урочної та позаурочної діяльності.

Завдання експерименту: аналіз наукових та науково-практичних педагогічних, психологічних та релігійних літературних джерел із питань духовно-морального виховання; поетапне діагностування рівня сформованості духовно-моральних цінностей учасників навчально-виховного процесу; введення духовного модулю в плани роботи педагогів-організаторів класів; створення спеціально змодельованих дитячих угрупувань, метою яких є реалізація духовно спрямованої діяльності; розробка програм духовного розвитку учнів класів; запровадження тривалого багатоваріантного цілісного моніторингу за результативністю розробленої моделі для її подальшої корекції та визначення найбільш оптимальних умов для  духовного розвитку особистості.

Прогнозований результат: створення якісно нової духовно-орієнтованої педагогічної культури, в межах якої відбудеться постійне духовне зростання особистості кожного учасника освітнього процесу.

Призначення наукового експерименту

В процесі експерименту необхідно відібрати та реалізувати найбільш оптимальні умови духовного насичення освітнього процесу для постійного особистісного розвитку учасників навчально-виховного процесу та популяризації досвіду діяльності духовно спрямованих закладів освіти.

Науково-методичне забезпечення

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети, завдань експерименту. Узагальнення матеріалів за результатами участі в міських та обласних методичних семінарах з духовно – морального  виховання.

Проведення семінарів-практикумів з метою духовно-релігійного просвітництва.

Створення власного банку мультимедійних матеріалів з даної  теми.

Поширення досвіду дослідницько-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі.

Соціально-психологічне забезпечення

В рамках проведення експерименту рівень вихованості, соціальної адаптованості, духовно-моральну сформованість особистості було визначено через он-лайн анкетування. Результати багаторазових анкетувань порівнювалися з метою відстеження динаміки формування у учнів духовно-моральних якостей і коригування ходу експерименту.

Результати впровадженої роботи

В результаті впровадження моделі духовного розвитку особистості в умовах КНВК № 129 «ГЛАС» створюються оптимальні умови для духовного розвитку кожного учасника навчально-виховного процесу, поліпшення його морального здоров’я, здійснення процесу вдосконалення та рефлексії.

Було створено духовно-просвітницьку програму,  спрямовану на підвищення рівня духовності педагогічних працівників та вдосконалення власних навичок у формуванні духовних цінностей учнів. В умовах корпоративної освіти для вчителів проводилися семінари, лекції, богословські лекції, проповіді, педагогічні дискусії.

Включення учнів у духовно спрямовану діяльність відбувається в урочний та позаурочний час.

Першим кроком в практиці реалізації духовного виховання в ГЛАСі стала благодійна діяльність. Співпереживання, вміння побачити тих, хто потребує допомоги – ось те позитивне, що розвиває в дітях зайняття благодійністю. Дитячий благодійний фонд «Надія» став ініціатором багатьох проектів з допомоги покинутим дітям, людям похилого віку, онкохворим та одиноким людям. Нерідкими були випадки надання адресної індивідуальної допомоги вчителям і учням нашого закладу та закладів району і міста. Учні організовували флешмоби та вистави для дітей, що перебувають на тривалому лікування в лікарнях міста.

Традиційним святом став і Благодійний різдвяний бал в рамках якого проходять фандрейзингові заходи та вечір зустрічей з цікавими людьми.

Ще одним напрямком духовного виховання в ГЛАСі є відродження багатовікових християнських традицій українського народу. Традиційними святами стали День Покрови, Святителя Миколи Мерлікійського, Різдва Христова, Масляної, Великодня.

Можливість духовного очищення ми вбачаємо в уроках Християнської етики. Запровадження даного курсу поклало початок відродженняя духовної педагогіки в ГЛАСі. Християнська мораль – це мораль любові, адже Бог є любов.

Вектор духовної спрямованості виховної системи ГЛАСу визначив і оновлення змісту роботи гуртків. Студію образотворчого мистецтва в ГЛАСі очолює випускниці Криворізької іконописної школи, духовно багата особистість  – Степчина О.М., яка разом з учнями слухає духовну музику, пише вірші, створює картини.

Глибокі філософські питання розглядаються на традиційних Філософських читаннях, де учні 9-11-х класів презентують свої дослідження ідей видатних філософів минулого і сучасності з важливих проблем: добро і зло, моральний вибір людини.

Розроблено програму додаткового курсу «ART-релакс» для учнів 5-10 класів, що реалізується в позаурочний час.

В результаті проведення експерименту ми очікуємо змін у  світогляді учнів та їх реалізації у життєвій практиці через здійснення відповідних вчинків. Експеримент спрямовано на формування таких рис характеру, як милосердя, повага до кожного,  потреба у турботі про ближнього, сердечна глибина, здатність до глибоких почуттів, співпереживання, необхідність в активній життєвій позиції, здатність до правильного вибору, відповідальність та інших людських чеснот.